© 2017 created with webwavecms.com

Regulamin Programu Lojalnościowego

 

Regulamin określa warunki udziału oraz zasady funkcjonowania programu lojalnościowego („Program Lojalnościowy”) organizowanego przez Fitalia Klaudia Wita ("Organizator")

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy klient, który założy Konto składając zamówienie na stronie internetowej Organizatora lub w innym kanale („Uczestnik”). Uczestnik Programu Lojalnościowego nie może posiadać jednocześnie wielu Kont.

 

Program Lojalnościowy umożliwia Uczestnikom zdobywanie punktów lojalnościowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Punkty Lojalnościowe”). Zdobyte Punkty Lojalnościowe Uczestnik może wymienić na:

 • rabat pieniężny obniżający cenę kolejnego zamówienia składanego z Aplikacji Mobilnej lub Panelu Klienta według przelicznika 100 pkt = 1 zł zniżki („Rabat”),

 • nagrody dostępne w Programie Lojalnościowym z poziomu Aplikacji Mobilnej („Nagroda”).

 

Program Lojalnościowy umożliwia Uczestnikom generowanie linków polecających („Link Polecający”), dzięki którym:

 • Uczestnik otrzymuje Punkty Lojalnościowe za każde zamówienie złożone i opłacone przez poleconego klienta („Polecony Klient”),

 • Polecony Klient otrzymuje rabat na pierwsze zamówienie w wysokości 10%.

 

Uczestnik Programu Lojalnościowego z poziomu aplikacji mobilnej Organizatora (Aplikacja Mobilna), uzyskuje dostęp do:

 • salda punktowego,

 • historii aktywności i przyznanych Punktów Lojalnościowych,

 • listy dostępnych Nagród,

 • zamawiania Nagród,

 • Linku Polecającego,

 • składania zamówień z Rabatem za Punkty Lojalnościowe („Zapłać punktami”),

 • niniejszego regulaminu.

 

Uczestnik otrzymuje Punkty Lojalnościowe za następujące aktywności:

 • 3 pkt za każdą złotówkę wydaną na zamówienia złożone i opłacone za pośrednictwem Konta,

 • 3 pkt za każdą złotówkę wydaną przez Poleconych Klientów na zamówienia, które zostaną opłacone,

 • 500 pkt za założenie Konta,

 • 500 pkt za zainstalowanie Aplikacji Mobilnej,

 • 500 pkt za wyrażenie zgody na marketing,

 • 10 pkt za ocenę posiłku,

 • 200 pkt za wypełnienie ankiety.

 

Uczestnik nie może wymienić Punktów Lojalnościowych na pieniądze, przenieść na inne Konto ani przekazać innemu Uczestnikowi. Punkty Lojalnościowe nie są pieniądzem elektronicznym.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia Punktów Lojalnościowych Uczestnikowi w przypadku anulowania, wstrzymania lub usunięcia zamówienia, nieopłacenia zamówienia, usunięcia Konta, wycofania zgody marketingowej lub stwierdzenia nadużyć.

 

Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Lojalnościowego w przypadku stwierdzenia naruszeń lub prób obejścia regulaminu i zabezpieczeń Programu Lojalnościowego, co w konsekwencji będzie prowadzić do utraty prawa do wymiany Punktów Lojalnościowych na Rabat lub Nagrody.

 

Organizator może zakończyć Program Lojalnościowy w każdym momencie, informując Uczestników o takim zamiarze za pośrednictwem poczty e-mail lub innymi kanałami przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Organizator może zmienić warunki przyznawania i wykorzystywania punktów lojalnościowych w Programie Lojalnościowym w każdym momencie, informując Uczestników o takim zamiarze za pośrednictwem poczty e-mail lub innymi kanałami przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Lojalnościowego należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość

na adres: biuro@fitalia.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r. i obowiązuje do odwołania lub do momentu wprowadzenia zmian przez Organizatora.

Dieta pudełkowa Fitalia

ZAMÓW